ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1038/47)

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 

 

ที่อยู่  เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ  อังคณา  โทการกุล

โทรศัพท์  0 2331 6571

โทรสาร    0 2332 2631

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 21/08/2562 ถึงวันที่  20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ