ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1053/47)

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

ที่อยู่ 
23/1 ม. 2 ต. เขาวง อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี 18120

ผู้ติดต่อ : นางสาวปิยาภรณ์ กัลยาสิริ

โทรศัพท์  0 3633 4900            
โทรสาร   0 3633 4900
E-mail : piyaporn@cargill.com 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,   ให้ไว้ ณ วันที่  25/12/2561 ถึงวันที่  24/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ