ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1037/47)


บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่     เลขที่ 59 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ผู้ติดต่อ    นางสาวดวงรัตน์  ศรีคำ

โทรศัพท์  063-206-6970-9      

โทรสาร
   035-350-155

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 05/04/2563 ถึงวันที่ 04/04/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ