ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (1037/47)

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(1037/47), status : Accredited 

ที่อยู่ 

59 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ผู้ติดต่อ : นางสาวดวงรัตน์  ศรีคำ
โทรศัพท์ :  035 350001-4        โทรสาร : 0-3535-0005 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 05/04/2561, expiration date 04/04/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ