ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1052/47)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางดวงกมล  รุ่งเรือง

โทรศัพท์ 0-3481-6500-7

โทรสาร  0-3481-6499

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 19/07/2019 ถึงวันที่ 18/07/2021

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ