ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กร๊ป จำกัด (มหาชน) (1052/47)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
(1052/47), status : accredited

 

ที่อยู่ 
เลขที่ 72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางดวงกมล  รุ่งเรือง

โทรศัพท์ : 0-3481-6500-7
โทรสาร  : 0-3481-6499

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 19/07/2019, Valid until date 18/07/2021

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ