ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บ. สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) (1026/47)

ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 
(1026/47), status : accredited

ที่อยู่ 

เลขที่ 99 ม.8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ผู้ติดต่อ 

E-mail : 
โทร. 0-3664-3211
Fax. 0-3664-3211

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited date 07/06/2561, expiration date 06/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ