ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท สหฟาร์ม (ลพบุรี) จำกัด (1025/47)

บริษัท สหฟาร์ม (ลพบุรี) จำกัด 
(1025/47), status : accredited

ที่อยู่ 

เลขที่ 99 ม.8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ผู้ติดต่อ นางสาวบุษบงค์ โยยิ่ง

โทร. 036-643138-44 ต่อ 734
Fax. 036-645146

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 30/03/2559, expiration date 29/03/2561
 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ