ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1025/47)

บริษัท สหฟาร์ม (ลพบุรี) จำกัด 

 

ที่อยู่  เลขที่ 99 ม.8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ผู้ติดต่อ  นางนุชนารถ ศิริบูรณ์

โทรศัพท์ 036-418-888 ต่อ 2543

โทรสาร 036-645146

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 , ให้ไว้ ณ วันที่ 02/06/2563 ถึงวันที่ 25/10/2563
 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ