ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1022/47)

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 
ที่อยู่ เลขที่ 69 หมู่ 6 ถ.วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

ผู้ติดต่อ นางชลียา   แสงพันธ์
โทรศัพท์ 0 3635 9041-4 ต่อ 130 
โทรสาร  0 3635 9046

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ,:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  06/03/2563  ถึงวันที่   05/03/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ