ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1023/47)


บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 


ที่อยู่ 
เลขที่ 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาธิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ผู้ติดต่อ   นางสาวณัฏฐ์พิชญา กิจธำรงวรกุล

โทรศัพท์ 0 3848 0086-89 ต่อ 1230

โทรสาร   0 3848 0139

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/07/2562 ถึงวันที่ 24/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ