ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (1023/47)

ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 
(1023/47), status :
a
ccredited  

ที่อยู่ 

เลขที่ 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาธิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230

ผู้ติดต่อ นางสาวณัฏฐ์พิชญา กิจธำรงวรกุล

โทรศัพท์ 0 3848 0086-89 
โทรสาร   0 3848 0139

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 25/07/2562, expiration date 24/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ