ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , ( 1024/47 )

สำนักห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 

 

ที่อยู่  เลขที่ 82/2 หมู่ที่ 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวศิริธร ทับแสงทอง

โทรศัพท์ 089-1398420 ต่อ 515

โทรสาร   0 3442 5432

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, ให้ไว้ ณ วันที่ 26/12/2560  ถึงวันที่  25/12/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ