ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1020/46)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา)  

ที่อยู่ 

111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ นางสาวรัตนา อุดมเพ็ชร

โทรศัพท์ 0-2746-9731-8
โทรสาร  02-7469771 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 29/11/2561, ถึงวันที่  28/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ