ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1018/46)

บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู่ 
111 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ นางอ้อมใจ สุทธิสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0 2564 8041
โทรสาร   0 2564 8042

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่   19/03/2563  ถึงวันที่  18/03/2565 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ