ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1013/45)

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 31/1 หมู่ 4 ถนนสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผู้ติดต่อ นายสมชาย ละอาด

โทรศัพท์ 0 7727 7400

โทรสาร 0 7727 7428 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 14/03/2562 ถึงวันที่ 13/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ