ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1015/45)

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด  

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 222/1-3 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหลวง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ นางสาวสุดาพร   สังข์โสภณ

โทรศัพท์ 02-834 9222
โทรสาร  02-909 1846


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:  2017 วันที่ได้รับการรับรอง 13/12/2561  ถึงวันที่ 12/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ