ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1012/45)

ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามเภสัช จำกัด 

ที่อยู่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ นางชนิกา  รัชตังกูร <chanika.rachtangkoor@siambheasach.com>
โทรศัพท์ 0 2625 9841        
โทรสาร   0 2276 1543 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันที่ได้รับการรับรอง 22/05/2563   ถึงัวนที่  20/08/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ