ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (1014/45)

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 
(1014/45), status : accredited

ที่อยู่ 
84/55 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ   นายวรรณภัสภรณ์ ชุมพลศรี

โทรศัพท์    0 2312 1178-81  ต่อ 8641, 8642           
โทรสาร
      0 2312 1182 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 21/02/2562, expiration date 20/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ