ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1014/45)

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 

ที่อยู่ 84/55 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ   นายวรรณภัสภรณ์ ชุมพลศรี

โทรศัพท์    0 2312 1178-81  ต่อ 8641, 8642          

โทรสาร      0 2312 1182

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  21/02/2562 ถึงวันที่ 20/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ