ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1010/44)

  บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
 
ที่อยู่  10 , 109/2, 352  หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90230

ผู้ติดต่อ: นางสาวสวิตรี  นวลละออง
E-mail:sawitree Sawitree@sritranggroup.com
โทร  0 7447 1471
โทรสาร 0 7429 1650
 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017  วันที่ได้รับการรับรอง 12/05/2563           ถึงวันที่  11/05/2565
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ