ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(1128/51

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น)กรมปศุสัตว์
(1128/51), status : accredited
ที่อยู่ 
เลขที่ 400 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260


ผู้ติดต่อ  นางสาวศิริประภา คำโคตร

โทรศัพท์ 0 4326 1165 ต่อ 111
โทรสาร  0 4326 1246
Email: vrd_ne@dld.go.th

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,
status : accredited, accreditation date 14/3/2562, expiration date 13/3/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ