ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี (1009/45)

 บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

(1009/45), status : accredited

ที่อยู่ 

509 หมู่ 9  ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ผู้ติดต่อ นางสาวอาทิตยา  ก้อนสันทัด 

โทรศัพท์  0 3720 4541-4        
โทรสาร
   0 3720 4545

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 13/12/2560 expiration date 12/12/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ