ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1009/45)

 บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่ 

509 หมู่ 9  ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ผู้ติดต่อ นางสายตา    คงน้ำ

โทรศัพท์  0 3720 4541-4        
โทรสาร
   0 3720 4545

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 23/01/2563 ถึงวันที่ 22/01/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ