ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1007/43)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 

41/16-20 และ 41/23  ซอยพระราม 3  (59) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ     นางสาวกมลทิพย์ ครุฑเหิร

E-mail : kamonthip.kruthern@sgs.com

โทรศัพท์    02-6830541  

โทรสาร   02-6830758 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,ให้ไว้ ณ วันที่ 16/05/2562 ถึงวันที่ 15/05/2564


 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ