ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1005/42)

ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร

 

ที่อยู่ เลขที่ 2008 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ติดต่อ นางนิตยา  พิระภัทรรุ่งสุริยา

โทรศัพท์ : 0 2422 8688 

โทรสาร :  0 2422 8554

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017,  ให้ไว้ ณ  วันที่ 28/11/2562 ถึงวันที่ 27/11/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ