ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1003/42)

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ผู้ติดต่อ นายวีระพันธ์ วริศปรวัฒน์

โทรศัพท์ 0 3857 0296-8

โทรสาร  0 3857 0300 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  08/10/2561 ถึงวันที่ 07/10/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ