ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เอส เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (1003/42)

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(1003/42), status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 100 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้ติดต่อ นางสาวมาลัย สุภาถิน

โทรศัพท์ 0 3857 0296-8
โทรสาร  0 3857 0300 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accreditation date 08/10/2561, valid until 07/10/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ