ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4024/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ที่อยู่ 191 หมู่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ติดต่อ นางจิรพรรณ บุญสูง

โทรศัพท์ 0 5311 2188-90 ต่อ 605
โทรสาร   0 5311 2194 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2017 ให้ไว้ ณ วันที่  10/04/2562  ถึงวันที่  09/04/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ