ยินดีต้อนรับเข้าสู่ 2 กระดานสนทนา  
This website does not make any link. Please do not announce any advertisement in this website.

  โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพตำบล (ศสม.)

 ถามตอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม

  แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 ถามตอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม