H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 


   
แมลงที่อยู่ในห้องน้ำมีปีกบาง และปีกไม่หุบเข้าหากัน และพบเสมอในห้องน้ำจำนวนมากๆ คือ แมลงอะไร บี้เบาๆก็ตาย

คำตอบ :

แมลงหวี่ขน : Psychoda sp.

      แมลงตัวที่คุณถามมา คาดว่าคงจะเป็นแมลงหวี่ขน (moth-flies) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psychoda sp. จัดเป็นแมลง 2 ปีก อยู่ในวงค์ Psychodidoe เป็นแมลงขนาดเล็กพบได้ทั่วไปในหลายๆ ประเทศ มีลักษณะเด่นคือ มีขนตามลำตัวคล้ายผีเสื้อขนาดเล็ก บนปีกมีขนหรือขนผสมเกล็ดปกคลุมอยู่เดิม ปลายปีกมีลักษณะเป็นมุมแหลม เมื่อเกาะนิ่งอยู่กับที่จะหุบปีกเป็นรูปหลังคา

      ตัวแก่ของแมลงชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ในที่ร่มเย็น บริเวณใกล้น้ำ หรือในห้องน้ำทั่วๆไป ตัวหนอนเกิดในวัตถุที่เน่าเปื่อย เช่นตามกองปุ๋ยหมัก หรือในน้ำ กินวัตถุที่ตายแล้ว หรือที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร แมลงชนิดนี้ไม่มีรายงานว่าเป็นพาหะนำโรค เพียงแต่ทำความรำคาญให้กับมนุษย์เมื่อมาเกาะที่สำคัญ หรือในที่พักอาศัย

แหล่งที่มา :
1. สุธรรม อารีกุล, บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น, ภาควิชากีฏวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
2. James R. Busvine, Insects & Hygiene Chapman and Hall Lid, London.

ผู้ตอบ : อุรุญากร จันทร์แสง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8ว.
กลุ่มงานกีฏวิทยา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข