H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 


   
ไม่ทราบว่า การติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ความรุนแรงของโรคนี้มีมากน้อยอย่างไร และมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ
       ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ และผู้ป่วยครับ ถ้าเป็นในคนสูงอายุหรือมีโรคประจำตัว ก็จะอันตรายมาก การป้องกันทำได้โดยการรักษาสุขภาพให้ดี หากมีไข้เรื้อรัง ต้องรีบพบแพทย์ครับ

ผู้ตอบ
นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ
นายแพทย์ 8วช
หัวหน้าศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข