H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 
ผลงานวิจัย
ประวัตินักวิจัย
 


   
ไดโนเสาร์ในประเทศไทย


แกลลิมิมัส (Gallimimus)
      เป็นไดโนเสาร์ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร มีคอยาว หางค่อนข้างยาว หัวเล็ก ขากรรไกรยาว ไม่มีฟัน ขาหน้าค่อนข้างยาว มือมี 3 นิ้ว เบ้าตาใหญ่ ขาหลังแข็งแรง พบในหินยุคครีเทเชียสตอนปลายประมาณ 100-65 ล้านปีที่ประเทศมองโกเลีย
      ในประเทศไทยยังไม่พบไดโนเสาร์สกุลนี้พบแต่รอยเท้าของไดโนเสาร์มีลักษณะคล้ายนกที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และพบที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาบารีโอนิกซ์ (Baryonyx)
      จัดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่งแต่มีรูปร่างแตกต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้ออัลโลซอรัสคือ มีคอยาวมีขากรรไกรยาวคล้ายจรเข้ มีฟันแหลมคมเรียงรายตามรูปขากรรไกร ขาหน้าค่อนข้างยาว มี 3 นิ้ว นิ้วโป้งมีเล็บแหลมโค้งคล้ายตะขอสำหรับจับปลา มีอายุอยู่ในช่วง 208-65 ล้านปี
      ในประเทศไทยไม่พบไดโนเสาร์สกุลนี้ พบแต่ฟันของไดโนเสาร์กินปลาสยามหรือไซแอมโมซอรัส สุธีธรณีสกุลคอมพ์ซอกนาทัส (Comsognathus)
      สกุลนี้เป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์ทั้งหมดคือ มีขนาดตั้งแต่ 70 เซ็นติเมตร ถึง 1.4 เมตร มีน้ำหนักประมาณเท่ากับแม่ไก่ ตัวเพรียว คอค่อนข้างยาว หางยาวมากเพื่อใช้ในการทรงตัวขณะวิ่ง ปากยาวแหลมมีฟันเรียงเป็นแนวตามขากรรไกร ขาหน้าสั้น มีนิ้ว 2 นิ้ว ขาหลังยาวแข็งแรง มีอายุอยู่ในช่วง 155-140 ล้านปี
      ในประเทศไทยพบกระดูกไดโนเสาร์สกุลนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


อัลโลซอรัส (Allosaurus)
      ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาวถึง 12 เมตร มีคอสั้นแข็งแรง หัวมีขนาดใหญ่ ความยาว 90 เซนติเมตร ขากรรไกร มีฟันคมโค้งลักษณะคล้ายใบเลื่อย มีเล็บมือเล็บเท้าคมแข็งแรงไว้สำหรับฉีกเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร มีอายุอยู่ในช่วง 136-152 ล้านปี ไดโนเสาร์สกุลอัลไลซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เช่นเดียวกับไดโนเสาร์สกุลไทรันโนซอรัส แต่มีขนาดเล็กกว่าคือ มีขนาดตัวสั้นกว่า ประมาณ 2 เมตร มีขาหน้ายาวกว่าและมีนิ้ว 3 นิ้ว ในขณะที่สกุลไทรันโนซอรัสมี 2 นิ้ว
      ในประเทศไทยไม่พบไดโนเสาร์สกุลนี้ พบแต่กระดูกของไดโนเสาร์ซึ่งคาดว่าเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์สกุลไทรันโนซอรัสคือไดโนเสาร์กินเนื้อไทรันสยามหรือไซแอโทไทรันนัสอิสานเอนซิส ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และพบรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อซึ่งไม่อาจบอกสกุลได้ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่นและบ้านนาคู กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์คามาราซอรัส (Camarasaurus)
      ไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางมีความยาวถึง 18 เมตร เดินสี่ขาความยาวของขาหน้าและขาหลังเท่ากัน คอยาว หางยาว หัวเล็ก ฟันแข็งแรง สามารถบดเคี้ยวก้านและกิ่งไม้ได้ รูจมูกอยู่ในตำแหน่งที่สูงทำให้ครั้งหนึ่งเคยคิดว่า ไดโนเสาร์ชนิดนี้อาจอาศัยอยู่ในน้ำ โดยโผล่ส่วนจมูกพ้นเหนือน้ำ ไดโนเสาร์สกุลนี้มีอายุอยู่ในช่วง 137-146 ล้านปี
      ในประเทศไทยพบกระดูกไดโนเสาร์ที่ใกล้เคียงกับไดโนเสาร์สกุลนี้คือ ไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ที่มา : ADVANCED THAILAND GEOGRAPHIC
ปีที่ 7 ฉบับที่ 49, กันยายน- ตุลาคม 2544
อุษาวดี ถาวระ รายงาน