H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
 


   
พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมีภาวะช็อค
แต่มีผลการตรวจทาง Serology และ PCR เป็นลบ


ผู้เรียบเรียง : สุพล เป้าศรีวงษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

            โรคติดเชื้อจากไวรัสไข้เลือดออก มีลักษณะของโรคที่สำคัญ คือ หลังจากที่ถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสกัด เชื้อจะเข้าสู่ร่างกาย ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ หลังจากผ่านระยะฟักตัวซึ่งกินเวลาประมาณ 5 - 8 วัน เริ่มด้วยอาการไข้มักจะเกิดขึ้นกระทันหัน ตัวร้อน ตาแดง ปวดรอบกระบอกตา ปวดศรีษะ เจ็บคอ ซึม เบื่ออาหาร ท้องผูก อาเจียน ปวดท้อง อาการไข้มักจะสูงติดต่อกันเป็นเวลา 4 -5 วัน บางรายอาจจะมีไข้เพียง 2 -3 วัน ส่วนมากระยะไข้ไม่เกิน 7 วัน มีจุดเลือดออกใต้ ผิวหนังพบมากตามเเขน ขา รักแร้ และ หน้า ตับโต ต่อมน้ำเหลืองโต บางรายรุนแรงมากจนถึงขั้นช็อค และ เสียชีวิต

            ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมักพบเกล็ดเลือดต่ำ ความเข้มข้นของเลือด ( Hematocrit ) สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส โดยวิธี Enzyme Link Immunosorbent Assay ( ELISA ) Polymerase Chain Reaction ( PCR ) และ การเพาะแยกเชื้อ ( Virus Isolation ) โดยทั่วไปแล้วการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมักจะให้ผลตรงกันทั้ง 3 วิธี แต่จากรายงานของ Chitsanu และ คณะ พบผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 6 เดือน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากมีไข้เป็นเวลา 7 วัน ตรวจอาการพบว่าคล้ายโรคไข้เลือดออก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความเข้มข้นของเลือด ( Hematocrit ) เท่ากับ 44 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเกล็ดเลือด เท่ากับ 66 ,500 ต่อสูกบาศก์มิลลิเมตร หลังจากนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเกิดภาวะความดันต่ำ และ ช็อค เพาะเชื้อจากปัสสาวะ พบเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ส่งตรวจทาง Serology เพื่อหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบในซีรั่ม และ น้ำไขสันหลัง โดยวิธี ELISA รายงานผลเป็นลบ ( titer ต่ำกว่า 40 ) ผลการตรวจโดยวิธี PCR เป็นลบเช่นเดียวกัน จึงทำการตรวจโดยวิธีการเพาะแยกเชื้อ ( Virus Isolation ) พบเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ชนิด D2 จากรายงานผู้ป่วยรายนี้ จะเห็นว่า มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะพบเชื้อไวรัสไข้เลือดออกโดยวิธี Virus Isolation ในขณะที่วิธี ELISA และ PCR มีผลเป็นลบ ดังนั้น การตรวจโดยวิธี Virus Isolation จึงมีความสำคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืนยันการติดเชื้อไวรัส แล้วยังสามารถแยกเชื้อ ไวรัสเก็บไว้ศึกษาวิจัยได้อีกด้วยเอกสารอ้างอิง : Chitsanu Pancharoen , Usa Thisyakorn and Ananda Nisalak . A Dengue Shock Patient With Negative Serology and Polymerase Chain Reaction ( PCR ) Tests . Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000 . 31 ( 2 ) : 264 -5 .