H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
 


   
ช่วยด้วย ! หนูเป็นเหาผู้เรียบเรียง : อุษาวดี ถาวระ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หนูเชอรี่มีเหาอยู่บนหัวอ้อยไม่กลัวเล่นหัวกันทุกวันไปทั้งสองหัวเป็นเหาเกาไม่ไหว ผลสุดท้ายนี่ไงเหมือนกันเลย


ภาพโดย ภูวนาถ อินทรอุดม
ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา พ.ศ. 2528


ชนิดของเหา

เหาคนมี 3 ชนิดเหาเป็นแมลง ดูดเลือดคนเป็นอาหารตั้งแต่ฟักออกจากไข่จนตลอดชีวิต

เหาหัว : อาศัยอยู่บนศีรษะ ดูดเลือดจากศีรษะ และทำให้คัน เกิดการอักเสบ เป็นแผลติดเชื้อ

เหาตัว : อาศัยอยู่ตามขนบริเวณลำตัวและตะเข็บเสื้อผ้า นอกจากดูดเลือดและทำให้คันแล้ว ยังเป็นตัวการนำโรคหลายชนิด เช่น epidemic typhus, trench fever, relapsing fever

โลน : อาศัยอยู่ตามขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ทำให้เกิดอาการคันรุนแรงมาก

วงจรชีวิตของเหา

ไข่ ตลอดชีวิตแม่เหาหรือโลน 1 ตัว วางไข่ได้ดังนี้
                  เหาหัว 50-150 ฟอง
                  เหาตัว 270-300 ฟอง
                  โลน ประมาณ 26 ฟอง
                  ฟักภายใน 7 - 10 วัน มีสีขาวขุ่น อยู่ติดกับโคนผมหรือขน

ตัวกลางวัย : ลอกคราบ 3 ครั้ง ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 7 - 13 วัน

ตัวเต็มวัย : ผสมพันธุ์และวางไข่ภายใน 1 - 2 วัน มีอายุ 2 - 4 สัปดาห์การติดต่อ : เหาติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ เนื่องจากการใกล้ชิดกัน หรือใช้ของร่วมกันกำจัดเหาได้อย่างไร
  1. ใช้หวีเสนียดสางเหาทิ้งทุกวัน
  2. ใช้สมุนไพร เช่น ยาฉุน ใบ หรือ เมล็ดน้อยหน่าตำและคั้นกับน้ำหรือน้ำมัน ชโลมผมทิ้งไว้ 3 - 4 ชั่วโมง

  3. ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดเหาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ใส่ให้ทั่วศีรษะ ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง หรือ ตามฉลาก


ทำอย่างไรจึงไม่เป็นเหาอีก
  1. สระผมให้สะอาดเป็นประจำ
  2. หมั่นนำผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม มาซักหรือผึ่งแดด
  3. อย่าใช้หวีหรือผ้าเช็ดผมร่วมกับผู้อื่น
  4. ไม่คลุกคลี หรือนอนใกล้ผู้ที่เป็นเหา
  5. ครูหรือผู้ปกครองควรตรวจเหาให้เด็กและสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
  6. หากพบว่าเป็นเหา ต้องรีบรักษาทันที
  7. แนะนำให้เพื่อนและคนในครอบครัว กำจัดเหาพร้อมกันด้วยวิธีที่ถูกต้อง