Ketamine

คีตามีน
ชื่อทางเคมีCyclohexanone, 2-(-2-chlorophenyl)-2-(methylamino)
ชื่อทางการค้า
สารออกฤทธิ์Ketamine HCl
ลักษณะรูปแบบเป็นผงผลึกสีขาว มีกลิ่นอ่อนๆเฉพาะตัว ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์
การออกฤทธิ์เป็นยาหลอนประสาท
พิษภัยหากได้รับยาในปริมาณมาก จะทำให้เกิดอาการคล้ายโรคจิต อาละวาด ตามด้วยโคม่าและชัก การฟื้นจากฤทธิ์ยาจะรู้สึกเหมือนตื่นจากฝันร้าย ตื่นเต้นง่าย เพ้อคลั่ง และอาจเกิดอาการประสาทหลอน
อาการของคนติดยา คีตามีน หรือ ยาเค จัดอยู่ในกลุ่มยาสลบ แต่ผู้ที่ได้รับจะไม่สลบ เพียงรู้สึกเหมือนตัวเอง หลุดออกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความวิตกกังวลลดลง เดินเซ มีอาการเหมือนเมาสุรา พูดลิ้นพันกัน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูงขึ้น ความคิดสับสน
การบำบัดรักษาการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติด
การควบคุมทางกฏหมายจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (ลำดับที่ 35) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 106
(พ.ศ.2541) เรื่องระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญติวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518