ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่ 
1228381

วันที่อัพเดทล่าสุด
18 สิงหาคม 2564
 

    

เนื้อหาในส่วนของข้อมูลสมุนไพรกับชีวิตประจำวันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยว กับสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีข้อมูลระบุถึงชื่อท้องถิ่นชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะส่วนที่ใช้เป็นยาสรรพคุณและวิธีการใช้และอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ จะเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรโดยจะมีหน้า หลักของสมุนไพรกับชีวิตประจำวันมีส่วนของการค้นหาข้อมูลและเชื่อมต่อ ไปยังการแสดงผลที่เป็นหน้าแสดงรายละเอียดและรูปภาพของสมุนไพรชนิดต่างๆ 

ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2951-0491 แฟ๊กซ์. 0-2589-9866