H-O-M-E
click here goto the top of the page
เข้าชมเป็นคนที่ : 43
   
เครื่องดื่มชูกำลัง


คาเฟอีน     : เป็นสารประกอบประเภทอัลคาลอยด์

คุณสมบัติ    : มีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทส่วนกลาง หากได้รับ
                  ปริมาณน้อยๆ ( 50 - 200 มิลลิกรัม ) จะทำให้ร่าง
                  กายกระปรี้กระเปร่า หายจากอาการอ่อนเพลีย


ผลกระทบต่อร่างกาย    : หากได้รับในปริมาณมากกว่า 200 มิลลิกรัม
                                 จะทำให้เกิดอาการ ปวดศรีษะ ใจสั่น มือสั่น
                                 กระวนกระวายและนอนไม่หลับ ฤทธิ์ของคา
                                 เฟอีนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

                                       1. ความไวของร่างกายต่อคาเฟอีน
                                       2. ปริมาณของความถี่ของการบริโภคการ
                                           บริโภคคราวเดียว ปริมาณมากๆ ฤทธิ์
                                           จะรุนแรงกว่า ครั้งละน้อยๆแต่หลาย
                                           ครั้ง


อาหารกลุ่มเป้าหมาย    :
                             1. มีตามธรรมชาติในพืชจำพวกชา กาแฟ โกโก้
                                 และโคล่า

                             2. เครื่องดื่มชูกำลัง