H-O-M-E
click here goto the top of the page
เข้าชมเป็นคนที่ : 453
   
การตรวจพบสารเมลามีนและสารที่เกี่ยวข้อง (melamine-related contaminant) ในอาหารสัตว์

ในเดือน เมษายน 2550 ได้เกิดการบาดเจ็บและตายอย่างต่อเนื่องของแมวและสุนัขในอเมริกา

จากการตรวจสอบพบการปนเปื้อนของสารเมลามีนและสารที่เกี่ยวข้อง (melamine-related contaminant) เช่น cyanuric acid, ammelide และ ammeline ในส่วนผสมของอาหารสัตว์ จำพวก wheat gluten และ rice protein concentrate ซึ่งนำเข้าจากประเทศจีน นอกจากนั้นยังมีการตรวจพบเมลามีนในกลูเต็นที่ทำจากข้าวโพด (corn gluten) ที่นำเข้าประเทศในอาฟริกาใต้และมีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนเช่นเดียวกัน สำหรับหมู ไก่และปลา ในอเมริกาที่เลี้ยงด้่วยอาหารปนเปื้อนสารเหล่านี้ ไม่ีมีรายงานการเจ็บป่วสารเมลามีนและสารที่เกี่ยวข้องนี้เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูง โดยเฉพาะเมลามีนมีไนโตรเจนสูง 66 % โดยน้ำหนัก เมลามีนใช้มากในอุตสาหกรรมการผลิต พลาสติก เช่น ใช้ทำ จาน ชาม เฟอร์นิเจอร์ กาว หมึก ส่วน cyanuric ใช้เป็น stabilizer ของน้ำในสระว่ายน้ำ

วัตถุประสงค์ของการนำมาใช้ในอาหารสัตว์เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าอาหารสัตว์มีประมาณโปรตีนสูงซึ่งราคาก็จะสูงขึ้น เนื่องจากวิธีการวัดปริมาณโปรตีนอย่างง่ายจะใช้ในการวัดปริมาณไนโตรเจนแล้วคำนวณเป็นโปรตีน

ข้อมูลผลกระทบของเมลามีนและสารที่เกี่ยวข้องต่อคนมีจำกัด แต่มีสมมุติฐานว่าสารประกอบของเมลามีนกับ cyanuric acid และอาจจะมีสารอื่นร่วมด้วยนั้นจะทำให้เกิด crystalline substance ถ้าหากได้รับปริมาณสูงจะสามารถทำลายไตและทำให้เกิดไตวาย

ในรายงานของ WHO กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐควรตรวจสอบอาหารนำเข้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีเมลามีนและสารที่เกี่ยวข้องปนเปื้อนเข้าสู่วงจรอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคนหรืออาหารสัตว์ก็ตาม

ที่มา...คณะทำงานวิเคราะห์ปัญหาด้านอาหารในภาวะเร่งด่วน (วปด.) สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร