สัญลักษณ์ของยาบ้า 15 Jun 2008
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  ยาบ้ารูปแบบ"หัวใจสีแสด" 15 Jun 2008
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  คดีที่น่าสนใจ 19 Feb 2007
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  สรุปปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ฯที่ส่งตรวจพิสูจน์ ณ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 Feb 2007
ศูนย์ข้อมลูยาและวัตถุเสพติด
  สารที่พบใน ไวน์มรณะ ลาซองเต 19 Feb 2007