หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |      
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
   
อันตราย ดินสอพอง ผสมสีทาบ้านเสี่ยงติดเชื้อโรค

นพ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอก จากการสาดน้ำแล้ว ประชาชนยังนิยมนำดินสอพองมาเล่นประแป้งกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความ เสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินสอพองเข้าสู่ร่างกาย ทั้งทางตา ปาก บาดแผล หรือสิว เนื่องจากกระบวนการผลิตดินสอพองนั้นไม่มีการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกสุขลักษณะ เพราะใช้ดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติกับน้ำที่สูบขึ้นมาจากคลองชลประทานผสมกันในบ่อดิน แล้วนำ ไปกรองผ่านตะแกรงเพื่อให้ดินตกตะกอน และจะกรองและตกตะกอนดินอีกหลายครั้ง จนกว่าจะ ได้แป้งดินขาวข้นเหมือนดินโคลน เรียกว่าโคลนดินสอพองแล้วจึงนำไปหยอดลงแม่พิมพ์เพื่อตาก แดดจนแห้งสนิทเท่านั้น จึงอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์คลอสตริเดียมสปอร์โรจีเนส และคลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ ที่หากเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลจะทำให้แผลเน่า ถ้าเข้าปาก อาจทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องร่วงภายใน 8-22 ชั่วโมง หรือเกิด การติดเชื้อในกระแสเลือดได้
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าบางครั้งยังมีการผสมสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สีทาบ้านลงไปในดินสอพอง ทำให้เสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น และว่าประชาชนควรเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ดินสอพองที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานหากจะนำดินสอพองมาทาหน้า หรือทาตัวควรเลือกซื้อดินสอพองที่มีฉลากกำกับว่าเหมาะสมกับการใช้ทาร่างกาย หรือเลือก ดูจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้
 
เอกสารอ้างอิง : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 

back | top
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์