หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |      
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
   
ดินสอพองเลือกใช้ให้ปลอดภัย

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย กล่าวว่า คนไทยรู้จักและใช้ดินสอพอง ผสมน้ำ น้ำอบ หรือน้ำปรุง เพื่อประพรมร่างกายให้เย็นสบายคลายร้อนกันมาแต่โบราณแต ่หลายคนคงไม่ทราบถึงวัตถุดิบ กรรมวิธีและวัตถุประสงค์ในการผลิตดินสอพอง กระบวน การผลิตเริ่มจากการใช้ดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติกับน้ำที่สูบขึ้นมาจากคลองชลประทานผสมกัน ในบ่อดินแล้วนำไปกรองผ่านตะแกรงเพื่อแยกเอาหิน กรวด และเศษหญ้าออกแล้วทิ้งไว้ข้าม คืนเพื่อให้ดินตกตะกอน และจะทำการกรองและให้ตกตะกอนดินอีกหลายครั้งจนกว่าจะได้ แป้งดินขาวข้นเหมือนดินโคลนเรียกว่าโคลนดินสอพองแล้วจึงนำไปหยอดลงแม่พิมพ์เพื่อตาก แดดจนแห้งสนิทเป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการซึ่งจะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตดินสอพองนั้น ไม่มีการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกสุขลักษณะเนื่องจากผู้ผลิตผลิตดินสอพองเพื่อขายต่อให้โรงงานต่างๆ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป เช่น สีทาบ้านหรือแป้งผง สำหรับยารอยต่อพื้น ไม้ เป็นต้น โดยโรงงานจะนำไปผ่านกระบวนการทำให้สะอาดหรือฆ่าเชื้อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ของตนต่อไปนอกจากนี้ ด้วยความรีบเร่งในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ผู้ผลิตจึง ไม่เห็นถึงความจำเป็นในขึ้นตอนการฆ่าเชื้อแต่ผู้บริโภคมักจะนิยมนำดินสอพองมาใช้ประพรม ใบหน้าและร่างกาย เพื่อประทินผิวคลายร้อย หรือใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาอาการต่างๆ อย่างเช่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ นอกจากการสาดน้ำแล้ว ประชาชนยังนิยมนำดินสอพองมาเล่นประแป้ง ให้กันจึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
 
เอกสารอ้างอิง : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
 

back | top
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์