หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |      
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
   
Beta Hydroxy Acids ในเครื่องสำอาง

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการใช้ alpha hydroxy acids (AHAs) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากช่วยลดรอยและชะลอความแก่ของผิว ต่อมามีรายงานว่า beta hydroxy acids (BHAs) หรือสารผสมระหว่าง AHAs และ BHAs ก็ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ดู แลผิว ทั้ง AHAs และ BHAs เป็นสารที่ทำให้เกิดการหลุดลอกของเซลล์ผิวหนัง แต่พบว่า BHAs มีประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยและทำให้ผิวเรียบเนียนและเต่งตึงโดยไม่เกิดการระคายเคียง เมื่อเทียบกับ AHAs
สารประกอบกลุ่ม BHAs มีดังนี้
- salicylic acid (หรืออนุพันธ์ เช่น salicylate, sodium salicylate และ สารสกัดจากตะไคร้)
- beta hydroxybutanoic acid
- tropic acid
- trethocanic acid
ปัจจุบันนี้ BHAs ที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะเป็น salicylic acid
ในการประชุมของผู้เชี่ยวชาญขององค์กรอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่มีชื่อว่า “The Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel” เมื่อเดือน ก.พ. 2543 ได้มีการ ประเมินความปลอดภัยของการใช้ salicylic acid เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง โดย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา มีการร่างข้อสรุปของการใช้ salicylic acid เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางว่า “ปลอดภัย เช่น ใช้แล้วไม่ระคายเคือง และ ไม่ไวต่อแสงแดด” และ CIR เองก็ได้เพิ่มเติมว่า เมื่อปัจจัยเรื่องความไวต่อแสงแดดมีผลควร มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม BHAs ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันแดดที่ใช้เป็นประจำ
Dr. Alan Anderson ผู้อำนวยการของ CIR กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ salicylic acid ควรจะต้องมีสารกันแดดด้วย หรือ ควรระบุบนฉลากแนะนำให้ผู้บริโภคใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันแดด อื่นๆ ดังนั้น ผู้ผลิตเครื่องสำอางควรจะต้องทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย เมื่อต้องเผชิญกับ UV ในแสงแดด
USFDA ได้รับการสนับสนุนจาก The National Toxicology Program. ให้ทำการศึกษาและประเมินความ ปลอดภัยในระยะยาว จากการใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ Salicylic acid ซึ่งการศึกษานี้เนื่องมาจาก การศึกษาผลกระทบจากการใช้ glycolic acid (สารในกลุ่ม AHAs) และ Salicylic acid (สารในกลุ่ม BHAs) ในแง่ของการตอบสนองต่อแสง UV ซึ่งพบว่าการใช้ glycolic acid จะทำให้ผิวไวต่อแสงแดดและอาจทำ ให้ผิวมีโอกาสไหม้เมื่อถูกแสงแดดมากขึ้น
จากการประเมินความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกาได้เสนอ ข้อควรระวังเพิ่มเติมก่อนการใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ AHAs และ BHAs ดังนี้
- ทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยใช้ทาบนผิวเป็นพื้นที่เล็กๆก่อนที่จะใช้เป็นบริเวณ กว้าง ถ้าใช้เครื่องสำอางที่มี BHAs แล้วเกิดการระคายเคืองหรือปวด แสบ ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก , ไม่ควรใช้ในปริมาณมากเกินไป
- หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กทารกและในเด็ก
- ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี BHAs เป็นส่วนผสมอยู่ให้ใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์กันแดด
ผู้บริโภคควรแจ้งผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ให้บริษัทผู้ผลิตทราบ ผลข้างเคียงต่างๆ เช่น การระคายเคืองหรือ ความไวต่อแสงแดด
หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกล่องหรือตัวบรรจุภัณฑ์ และไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นมี ส่วนประกอบของ BHAs อยู่หรือไม่ ควรสอบถามที่ผู้ผลิต ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ที่ซองที่บรรจุในกล่อง
*** จากโครงสร้างทางเคมี salicylic acid ไม่ใช่ BHAs ที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเครื่องสำอางยังคง ให้ความหมายว่า salicly acid เป็น BHAs จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสารตัวเดียวกัน >
 
เอกสารอ้างอิง : http://www.cfsan.fda.gor/~dms/cos.bha.html
 

back | top
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์