หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |      
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
   
เลือกลิปสติก-อายแชโดว์...ปลอดมะเร็ง

มีข่าวปากต่อปาก รวมถึงส่งอีเมลต่อๆ กันมานานถึงบรรดาสาวๆ ที่รักสวยรักงาม เกี่ยวกับภัย อันตรายของเครื่องสำอางอย่างลิปสติก และอายแชโดว์ โดยบางทีก็มีการระบุว่า แม้แต่ของ แบรนด์เนมชื่อดังจากเมืองนอกก็ยังติดอันดับเครื่องสำอางที่มีสารตะกั่วก่อมะเร็งผสมอยู่ แต่ล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ออกมายืนยันแล้วว่า พบสีห้ามใช้ ซึ่งเป็นสารก่อ มะเร็งในลิปสติกและอาแชโดว์ทั่วประเทศ

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายจัดทำ โครงการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค 10 แห่งทั่วประเทศ สำรวจสีห้ามใช้ในลิปสติกและเครื่องสำอางทาเปลือกตา หรืออาจแชโดว์ที่ จำหน่ายในตลาดนัด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งตลาดในจังหวัดที่มีเขตแดน ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าจากการสุ่มตัวอย่างลิปสติกและอายแชโดว์ 1,116 ตัวอย่าง แยกเป็นลิปสติก 693 ตัวอย่าง พบว่ามีสีห้ามใช้จำนวน 163 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 23.67 ซึ่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนอายแชโดว์จำนวน 423 ตัวอย่าง พบสีห้ามใช้ 70 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีฉลากระบุราย ละเอียดไม่ครบถ้วนหรือเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะสี C1 No. 15585 และสี C1 No. 45170 ซึ่งเป็นสีที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องสำอาง 2535 เรื่องกำหนดสีที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วน ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งสีห้ามใช้เหล่านี้ได้มีการทดสอบแล้วว่าก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง ทั้งนี้ กรมได้รายงานผลการ ตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดู แลความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับทราบและดำเนินการต่อไปแล้ว
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แนะประชาชนควรมีความรู้ในการเลือกซื้อและ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีคุณภาพและเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยสังเกตฉลากเครื่องสำอางก่อนซื้อทุกครั้ง ซึ่งฉลากต้องมีสภาพเรียบร้อยและมีข้อความเป็นภาษาไทยพร้อมระบุราย ละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ จากผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าเครื่องสำอางที่มีฉลากระบุเป็นภาษาไทยครบถ้วนพบการ ใช้สีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตในอัตราที่น้อยกว่าเครื่องสำอางที่มีฉลากเป็นภาษา ต่างประเทศ หรือมีชื่อและลักษณะใกล้เคียงกับลิปสติกและอายแชโดว์ยี่ห้อดังๆ
นอกจากนี้ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีขนาดปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ใช้หมดภายในเวลาสมควร ไม่ควรเลือกเครื่องสำอางที่มีกลิ่นหรือสีแปลกไปจากเดิม และก่อนใช้เครื่องสำอางควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามวิธีใช้ คำเตือน รวมทั้งทดสอบการแพ้ก่อนใช้ หากมีอาการแพ้ให้รีบล้างออก และหยุดใช ้ เครื่องสำอางนั้นๆ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์

อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับที่น่าสังเกตเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องสำอางอันตรายคือ ถ้าวันไหนจู่ๆ ลิปสติกชื่อหรูก็ลดราคาต่ำกว่า 50% ล่ะก็ ระวังให้ดีค่ะ.
 
 

back | top
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์