หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |     
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
การให้บริการวิชาการด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
> การทดสอบความชำนาญ(Proficiency Testing) last updated : 26/10/2549
> โครงการทดสอบความชำนาญ last updated : 25/10/2549
> ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005 last updated : 16/10/2549
> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ last updated : 9/8/2549
> แนวทางการคำนวณความไม่แน่นอนเนื่องจางเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Equipment) last updated : 1/2/2549
> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ last updated : 24/3/2548
> การสอบเทียบ สำหรับห้องปฏิบัติการ last updated : 12/9/2546
> การได้รับการรับรองของกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย last updated : 3/5/2547
> รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ last updated : 4/5/2547
> หลักในการเก็บรักษา RM last updated : 4/5/2547
> ผู้ผลิต/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง last updated : 4/5/2547
> วัสดุอ้างอิง - RM last updated : 4/5/2547
> จุดเริ่มก่อนถึงห้องปฏิบัติการที่ดี last updated : 4/5/2547
> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Good Laboratory Practice (GLP) last updated : 4/5/2547
> Standard Reference Materials, SRMs last updated : 4/5/2547
มีทั้งหมด 15 เรื่อง
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์