หน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์  
  |     
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ
ก้าวทันโลก
การบริการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
FAQ
          ค้นหา :    
การให้บริการวิชาการด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
> การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) last updated : 19/12/2550
> โครงการทดสอบความชำนาญ last updated : 19/12/2550
> ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005 last updated : 19/12/2550
> ความเสถียรของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน last updated : 9/8/2549
> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ last updated : 9/8/2549
> การสอบเทียบ สำหรับห้องปฏิบัติการ last updated : 4/5/2547
> การพัฒนาระบบมาตราฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ Thailand International Public Sector Standard Management System and Outcomes (P.S.O) last updated : 3/5/2547
มีทั้งหมด 7 เรื่อง
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย  |  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์