ท่านสามารถค้นหาข้อมูลมากกว่า 1 คำได้
โดยใช้เครื่องหมาย " + " เป็นตัวขั้นระหว่างคำ

ตัวอย่าง : ยาย้อมผม+สิว+กันแดด